Portrait

ADvieSZ

Een mooie opdracht én een tevreden klant. Robert Ariëns van ADvieSZ: “Voor onze website zocht ik een portretfotograaf die een stap verder zet. Zo kwam ik bij Maarten terecht. Hij gaat op zoek naar het verhaal, de essentie van wat we doen en vertaalt dat naar beeld. Hij maakt geen doorsnee foto’s. En dat is precies wat ik wil: meer dan een mooie foto.

Tijdens een brainstorm legde Maarten zijn ideeën naast die van mij. Daarop volgden drie sessies: één in de studio en twee op locatie. Erg leuk, maar ook wennen, want voor mij is het niet ‘gewoon’ om op de foto te gaan. Vooral de fotografie op locatie vond ik bijzonder. Ik bezocht de prachtige, industriële werkplek van Niek van der Heijden. Tijdens ons gesprek maakte Maarten de foto’s. Het ging heel natuurlijk en dat zie je.” Benieuwd naar alle foto’s die ik maakte voor Robert?

Kijk op www.adviesz.nu

ADvieSZ

A nice assignment and a satisfied customer. Robert Ariëns of ADvieSZ: “For our website I was looking for a portrait photographer who took a step further. That’s how I ended up at Maarten. He goes in search of the story, the essence of what we do and translates that into image. He does not make ordinary photographs. And that is exactly what I want: more than a beautiful photo.

During a brainstorm Maarten explained his ideas alongside mine. This was followed by three sessions: one in the studio and two on location. Very nice, but also getting used to, because for me it is not ‘just’ to take a picture. I particularly liked the photography on location. I visited the beautiful industrial workplace of Niek van der Heijden. During our conversation Maarten made the photos. It was very natural and you see that.” Curious about all the photos I made for Robert?

Look at www.adviesz.nu