Product photography

Heirloominescence

Heirloominescence, creating future for your past is een project van creatieve maker Ben Hohmann. “Mensen bewaren vaak dingen voor het verhaal. Maar omdat het object zelf geen waarde meer heeft, verdwijnt het langzaam richting afval. Met dit project behoud ik het verhaal en maak ik een verbinding naar een nieuw object: een kast, vitrine of inspiratieplek. Zo blijft het verhaal behouden, maar op een manier die functioneel en nuttig is in het leven van nu. Maarten begrijpt mijn gedachte bij Heirloominescence. Hij voelt feilloos aan waarom ik me wil verdiepen in de verbinding tussen toekomst en verleden. Elk object van Heirloominescence komt voor de camera van Maarten.”

http://www.benhohmann.nl

Heirloominescence

Heirloominescence, creating future for your past is a project by creative maker Ben Hohmann. “People often save things for the story. But because the object itself no longer has any value, it gradually disappears into waste. With this project I keep the story and I make a connection to a new object: a cupboard, display case or inspiration place. This way the story is preserved, but in a way that is functional and useful in today’s life. Maarten understands my thought at Heirloominescence. He feels flawlessly why I want to delve into the connection between the future and the past. Every Heirloominescence object comes before Maarten’s camera.”

http://www.benhohmann.nl