Free work

Het Menselijk Bedrijf

In dit fotodocument laat Maarten Coolen de creërende mens zien die bouwt aan zijn eigen bestaan. Deze ambachtsmannen en -vrouwen zijn vastgelegd in de ruimte waar hun ideeën worden omgezet in producten.

De plaats van handeling is Sectie-C, een gebied dat in een paar jaar tijd veranderd is in een speeltijd van de nieuwe ambachtelijkheid. Een broedplaats gevuld met vonkenregens, klodders gips, printers en verdampen. Fijne vingers over vochtige klei, lompe knoesten rond verbogen staal.

Als je interesse hebt in dit prachtige fotodocument, stuur dan een mail met adresgegevens en het aantal boeken naar: info@maartencoolen.nl
Na betaling heeft u dit stukje ambacht zeer spoedig zelf in handen.

‘Het Menselijk Bedrijf volgens Maarten Coolen’
ISBN 978-94-91799-01-3
2013

The Human Company

In this photo document, Maarten Coolen shows the creating human being building its own existence. These craftsmen and craftswomen are portrayed in the space in which their ideas are turned into products.

The place of action is Sectie-C, an area that in a few years’ time has changed into a playtime of the new craftsmanship. A breeding ground filled with flying sparks, dollops of plaster, printers and paint fumes. Delicate fingers over moist clay, clumsy knots around bent steel.

If you’re interested in this wonderful photo document, please send an email with address data and the number of books you want to: info@maartencoolen.nl
Once your payment has been received, you will very soon be able to hold this piece of craftsmanship in your hands.

‘Het Menselijk Bedrijf volgens Maarten Coolen’ / ‘The Human Company according to Maarten Coolen’
ISBN 978-94-91799-01-3
2013