Woonbedrijf

Reportage

Woonbedrijf zorgt voor goede en betaalbare huurwoningen in Eindhoven en omgeving. Met veel plezier ga ik op pad voor deze graag geziene woningcorporatie. Regelmatig verschijnt er een reportage van mijn hand in een magazine, op de website of tijdens een event. Buurten! is het blad van Woonbedrijf voor klanten. Vier maal per jaar verschijnt dit goed gelezen magazine voor maar liefst 31.000 lezers in en om Eindhoven. In het blad staan beelden van huurders, wijken en projecten. Regelmatig flitsten ook de voor- én achterkant van de cover uit mijn camera. Benieuwd hoe het magazine eruit ziet? Kijk op https://www.woonbedrijf.com/over-ons/publicaties/thuisnummers Vestide is heeft woonruimte voor studenten in Eindhoven. Het was hoog tijd voor een spiksplinternieuwe website. Prachtig om zoveel jonge mensen in beeld te brengen. En wat een enthousiasme! Bekijk het resultaat op vestide.nl Space-S: 402 huurwoningen op Strijp-S in een buurt die door bewoners is ontworpen. Een heel bijzondere wijk, waar bewoners vanaf het begin aan het roer staan. Van kennis maken, ideeën verzamelen, plannen maken tot verhuizen en samen de daktuin inrichten; het hele proces mocht ik in beeld brengen. Jeroen van der wegen, Woonbedrijf Van iets gewoons iets moois maken, dat is de kunst die Maarten beheerst. Hij begrijpt onze wensen en heeft een goede klik met de personen die hij op de foto zet. Maarten houdt me scherp, hij heeft oog voor detail en denkt creatief mee over onderwerp, setting en het totaalbeeld. www.woonbedrijf.com | www.vestide.nl | www.space-s.nl

Eindhoven Moves Us

Concept, Workshops

26 fotografen en 122 Eindhovenaren in het tunneltje bij het station “Ik kende Maarten van zijn project in Lievendaal waar hij amateurfotografen enorm gemotiveerd heeft om op een andere manier naar fotografie te kijken. Dat was precies wat ik zocht voor dit project.” Wikke Peters is cultuuraanjager bij het CKE. De gemeente Eindhoven vroeg haar om de fietstunnels bij het station van (tijdelijke) kunst te voorzien. “We zochten naar anders dan anders en wilden de dynamiek én de diversiteit van Eindhoven laten zien.” “Van Maarten kwam het idee om mensen te laten springen. Want als je springt, laat je spanning los. Dat zorgt voor een heel puur en vrolijk beeld.” Wikke vertelt dat het best spannend was om dit concept te ‘verkopen’ aan de 26 amateurfotografen die meededen aan het project. “Het concept was namelijk vastomlijnd. De uitdaging zat vooral in het aanspreken van (wildvreemde!) voorbijgangers met de vraag of ze wilden poseren. Maarten voelde zich verantwoordelijk van A tot Z. Hij motiveert en inspireert. Dat zorgde voor een positieve sfeer bij de fotografen én hun modellen.” Maar liefst 122 voorbijgangers zeiden ‘ja’. Een selectie van de beste foto’s hangt nu in de voetgangers- en fietserstunnel achter het station. “En binnenkort verschijnt een boek met alle foto’s”, vertelt Wikke met een trotse glimlach. “Dit is absoluut een project waar ik met veel plezier op terugkijk.”                 Het fotoproject ‘Eindhoven Moves Us’ is een samenwerking tussen het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) en de gemeente Eindhoven. Lees meer…

Voelvormen

Product photography

Sofie Boonman is productontwerper en vormgever. Afgelopen jaar werkte zij aan een nieuw concept. Haar bijzondere voelvormen helpen herinneringen te koesteren. Sofie: “Ik vroeg Maarten voor productfoto’s. Toen ik mijn verhaal vertelde, kwamen we op ideeën en ontstond een totaalbeeld voor fotografie. Naast mooie, cleane productfoto’s, maakte Maarten ook sfeerbeelden die volledig aansluiten bij het verhaal dat ik wil vertellen. Wat fijn dat dat allemaal bij Maarten kan.” http://koesterkamer.nl/

Sofie Boonman is a product- and graphic designer. She worked on a new concept last year. Her special product ‘Voelvormen’ help to nurture memories. Sofie: “I asked Maarten for product photos. When I told my story, we came up with ideas and created an overall concept for photography. In addition to beautiful, clean product photos, Maarten also created atmospheric images that fit in perfectly with the story I want to tell. How nice that all that can be done with Maarten.”

http://koesterkamer.nl/

Portraits Dialogue

Free work

Maarten Coolen kiest naast zijn werk als (digitale) fotograaf bewust voor het analoog portretteren van mensen die zijn aandacht trekken. Dit resulteert in de serie Portraits Dialogue, waarin Maarten de beelden digitaal 'beschildert' op basis van de dialoog die zij met hem aangaan, lang nadat het eigenlijke portret genomen is. Maarten: "Bij analoge fotograe is er altijd een band met de geportretteerde, die voortduurt na het nemen van de foto. Het resultaat is pas na ontwikkeling zichtbaar, er is ruimte en een bepaalde tijdspanne die we samen overbruggen." In die tijdspanne erna blijven de genomen beelden met Maarten communiceren. "Ik voel mij echt een beeldenschepper. Ik heb de intuïtieve reactie die sommige portretten bij mij oproepen uitgewerkt door de analoge zwart-wit beelden digitaal te beschilderen. Ze worden opnieuw ingekleurd en ik voeg elementen toe." Het resultaat is een serie van portretten die de zelfkant van de samenleving tonen zonder macaber te worden. De analoge zwart-wit portretten zijn verworden tot stillevens met een menselijke ondergrond. De serie heeft een onderlinge samenhang waar de soms zwar(t)e kant van de kunstenaar tot uiting komt. Deze kunstwerken zijn te koop. Voor meer info mail: info@maartencoolen.nl

In addition to his work as a (digital) photographer, Maarten Coolen deliberately chooses to make analog portraits of people who attract his attention. This has led to the series Portraits Dialogue, in which Coolen digitally ‘paints over’ the images, taking inspiration from the dialogue they initiate with him long after the actual portrait is made. Coolen: “With analog photography, there is always a bond with the person portrayed, and this bond continues long after the picture was taken. The result is visible only after development; there is space and a certain period of time that we need to bridge together.”

In the period of time following the actual making of the portraits, the images keep communicating with Coolen. “I really feel a creator of images. I have worked out the intuitive response that some portraits call forth in me by digitally painting over the analog black-and-white images. They are colored in and I add the elements.” The result is a series of portraits that show the fringes of society without ever being macabre.

The analog black-and-white portraits have turned into still lifes with a human surface. The series is imbued with a mutual interaction that at times reflects the artist’s black trait.

These pieces of art are for sale.
For more information: info@maartencoolen.nl

Heirloominescence

Product photography

Heirloominescence, creating future for your past is een project van creatieve maker Ben Hohmann. “Mensen bewaren vaak dingen voor het verhaal. Maar omdat het object zelf geen waarde meer heeft, verdwijnt het langzaam richting afval. Met dit project behoud ik het verhaal en maak ik een verbinding naar een nieuw object: een kast, vitrine of inspiratieplek. Zo blijft het verhaal behouden, maar op een manier die functioneel en nuttig is in het leven van nu. Maarten begrijpt mijn gedachte bij Heirloominescence. Hij voelt feilloos aan waarom ik me wil verdiepen in de verbinding tussen toekomst en verleden. Elk object van Heirloominescence komt voor de camera van Maarten.” http://www.benhohmann.nl

Heirloominescence, creating future for your past is a project by creative maker Ben Hohmann. “People often save things for the story. But because the object itself no longer has any value, it gradually disappears into waste. With this project I keep the story and I make a connection to a new object: a cupboard, display case or inspiration place. This way the story is preserved, but in a way that is functional and useful in today’s life. Maarten understands my thought at Heirloominescence. He feels flawlessly why I want to delve into the connection between the future and the past. Every Heirloominescence object comes before Maarten’s camera.”

http://www.benhohmann.nl

Memorabilia

10-09-2016 tot 25-09-2016

10 - 25 september 2016 Wanneer is je leeftijd bijna voorbij. Wat is de waarde van oud zijn in onze maatschappij. Wie wil jou blijvend herinneren. De expositie ‘Memorabilia’ neemt je mee in de wereld van aandenken, herinnering en relikwie. Want iemand die je dierbaar is, kan nooit te oud zijn. Me∙mo∙ra∙bi∙li∙a mv (zelfst.naamw) Uitspraak: [memora'bilija] Voorwerpen die herinneren aan een persoon, maar niet speciaal ter herdenking zijn vervaardigd; iets gedenkwaardigs. Samen met verhalend fotograaf Neel van Eupen nam ik de kijker mee op reis, op onderzoek. Op zoek naar nieuwe ervaringen en inspiratie om te delen met de wereld om hun heen.
  • Jan - Maarten Coolen Jan werkt aan zijn sloep en woont in het tuinhuis van zijn ouders. Ik zie eenvoud zonder opsmuk. Dichtbij de zee, dichtbij de mensen. Maar toch ver weg. Kom gerust langs, hier staat de tijd stil.
  • Woning 8 – Neel van Eupen Het is vooral de angst dement te worden die me bezig houdt. Het is een ontluisterend proces. ‘Woning 8’ was de laatste domicilie van mijn aan dementie overleden moeder.
  • Jos - Maarten Coolen Vier het leven, totdat het stopt. Een vriendelijk gezicht komt tevoorschijn achter zijn camera. Rechtdoorzee en welgemeend. Kwiek en toegewijd. Nu zelf op de gevoelige plaat. Speciaal voor jou.
  • Dodenmaskers - Neel van Eupen Oude mensen zijn lastig, ze moeten gevoed en verzorgd worden, kosten geld. Je hebt geen marktwaarde meer. Dood ben je makkelijker, netjes opgeruimd in een kist of urn. Maar je leeft nog.

Pictorama_art

Free work

De straten van het leven afstruinen, om iedere hoek iets onverwachts. Kwetsbaar, schokkend, onbeschrijflijk mooi. Vluchtige momenten vastgelegd door een impulsieve vingerbeweging. Voor altijd gevangen in een tastbare herinnering. Een intuïtieve tocht zonder grens tussen denken en doen. Pure obsessie. Instagram: #pictorama_art

Strolling the streets of life, each corner reveiling something unexpected. Vulnerable, shocking, indescribably beautiful. Volatile moments recorded by an impulsive movement of the finger. Forever caught in a tangible memory. An intuitive journey without borders between thinking and acting. Pure obsession.

Instagram: #pictorama_art

ADvieSZ

Portrait

Een mooie opdracht én een tevreden klant. Robert Ariëns van ADvieSZ: “Voor onze website zocht ik een portretfotograaf die een stap verder zet. Zo kwam ik bij Maarten terecht. Hij gaat op zoek naar het verhaal, de essentie van wat we doen en vertaalt dat naar beeld. Hij maakt geen doorsnee foto’s. En dat is precies wat ik wil: meer dan een mooie foto. Tijdens een brainstorm legde Maarten zijn ideeën naast die van mij. Daarop volgden drie sessies: één in de studio en twee op locatie. Erg leuk, maar ook wennen, want voor mij is het niet ‘gewoon’ om op de foto te gaan. Vooral de fotografie op locatie vond ik bijzonder. Ik bezocht de prachtige, industriële werkplek van Niek van der Heijden. Tijdens ons gesprek maakte Maarten de foto’s. Het ging heel natuurlijk en dat zie je.” Benieuwd naar alle foto’s die ik maakte voor Robert? Kijk op www.adviesz.nu

A nice assignment and a satisfied customer. Robert Ariëns of ADvieSZ: “For our website I was looking for a portrait photographer who took a step further. That’s how I ended up at Maarten. He goes in search of the story, the essence of what we do and translates that into image. He does not make ordinary photographs. And that is exactly what I want: more than a beautiful photo.

During a brainstorm Maarten explained his ideas alongside mine. This was followed by three sessions: one in the studio and two on location. Very nice, but also getting used to, because for me it is not ‘just’ to take a picture. I particularly liked the photography on location. I visited the beautiful industrial workplace of Niek van der Heijden. During our conversation Maarten made the photos. It was very natural and you see that.” Curious about all the photos I made for Robert?

Look at www.adviesz.nu

Het Menselijk Bedrijf

Free work

In dit fotodocument laat Maarten Coolen de creërende mens zien die bouwt aan zijn eigen bestaan. Deze ambachtsmannen en -vrouwen zijn vastgelegd in de ruimte waar hun ideeën worden omgezet in producten. De plaats van handeling is Sectie-C, een gebied dat in een paar jaar tijd veranderd is in een speeltijd van de nieuwe ambachtelijkheid. Een broedplaats gevuld met vonkenregens, klodders gips, printers en verdampen. Fijne vingers over vochtige klei, lompe knoesten rond verbogen staal. Als je interesse hebt in dit prachtige fotodocument, stuur dan een mail met adresgegevens en het aantal boeken naar: info@maartencoolen.nl Na betaling heeft u dit stukje ambacht zeer spoedig zelf in handen. 'Het Menselijk Bedrijf volgens Maarten Coolen' ISBN 978-94-91799-01-3 2013

In this photo document, Maarten Coolen shows the creating human being building its own existence. These craftsmen and craftswomen are portrayed in the space in which their ideas are turned into products.

The place of action is Sectie-C, an area that in a few years’ time has changed into a playtime of the new craftsmanship. A breeding ground filled with flying sparks, dollops of plaster, printers and paint fumes. Delicate fingers over moist clay, clumsy knots around bent steel.

If you’re interested in this wonderful photo document, please send an email with address data and the number of books you want to: info@maartencoolen.nl
Once your payment has been received, you will very soon be able to hold this piece of craftsmanship in your hands.

‘Het Menselijk Bedrijf volgens Maarten Coolen’ / ‘The Human Company according to Maarten Coolen’
ISBN 978-94-91799-01-3
2013